Chithravishesham
Sankethikam
Kaliyarangu Grahanam Nishchalam
സാങ്കേതികം - ഗ്രാഫിക് ഡിസൈന്‍ ട്യൂട്ടോറിയലുകള്‍, ബ്ലോഗര്‍ വിഡ്ജറ്റുകള്‍...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Malayalam Blogger Profile. Powered by newnmedia.

Saturday, August 30, 2008

ആഡിയോ പ്ലെയര്‍ രണ്ട്

Audio Player 2: A simple solution to add sound files to your blog.
ബ്ലോഗുകളിൽ ആഡിയോ ഫയലുകൾ ചേർക്കുവാനുള്ള ഒരു ഫ്ളാഷ് വിഡ്ജറ്റാണ് ‘ആഡിയോ പ്ലെയർ’. ഈ വിഡ്ജറ്റിന്റെ ഒന്നാം പതിപ്പ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൂടുതൽ സാധ്യതകളും, പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത ആഡിയോ പ്ലെയറിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റിൽ എവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സൌണ്ട് ഫയലുകളും(മറ്റ് സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നേരിട്ട് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ), ഈ പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വെബ്‍പേജിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കും.

പുതിയ സാധ്യതകൾ
Download Button - Audio Player 2• മെച്ചപ്പെട്ട സീക്ക് ബാർ - പാട്ട് എത്രമാത്രം ലോഡ് ചെയ്തു, എത്രഭാഗം വരെ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു ഇത്രയും സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന സീക്ക് ബാറായിരുന്നു ആഡിയോ പ്ലെയർ ഒന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ കേൾവിക്കാരന് ആവശ്യാനുസരണം മുൻപോട്ടോ, പിൻപോട്ടോ സ്ലൈഡർ നീക്കി പ്ലേഹെഡ് സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട സീക്ക് ബാർ ലഭ്യമാണ്.
• മെച്ചപ്പെട്ട ശബ്ദനിയന്ത്രണം - ആദ്യ പതിപ്പിൽ, കേവലം ശബ്ദം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള(മ്യൂട്ട്) സാധ്യത മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ ആവശ്യാനുസരണം സ്ലെഡർ നീക്കിയോ, -/+ ബട്ടണുകൾ അമർത്തിയോ പാട്ട് എത്ര ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.
• ഡൌൺലോഡ് ബട്ടൺ - പാട്ട് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള ലിങ്ക് പ്രത്യേകം നൽകേണ്ടതില്ല. കോഡ് ജനറേറ്ററിൽ, ഈ സാധ്യത തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രം മതി. പ്ലെയറിൽ സൌണ്ട് ഫയൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള ബട്ടൺ ദൃശ്യമാവും.
• ആർട്ടിസ്റ്റ്/ടൈറ്റിൽ/സമയം/ഫയൽ സൈസ് എന്നിവ പ്ലെയറിൽ ദൃശ്യമാക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും പുതിയ പതിപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്.

പരിഹരിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ
File Not Available/Server Not Responding - Error Message - Audio Player 2• ഫീഡുകളിൽ പ്ലെയർ ദൃശ്യമാവുന്നില്ല. ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ആഡിയോ പ്ലെയർ 1 പേജിൽ ചേർക്കുവാനുള്ള കോഡ് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത്. അതിനാൽ ശരിയായ വെബ്‍പേജിലല്ലാതെ പ്ലെയർ ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ജാവസ്ക്രിപ്റ്റിനൊപ്പം, ഒരു ഓബ്ജക്ടായി എംബെഡ് കൂടി ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഫീഡുകളിലും പ്ലെയർ ലഭ്യമാവുമെന്നു കരുതുന്നു. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. :-(
• ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്യാതെ, പ്ലേ ബട്ടൺ എനേബിൾഡ് ആവുന്നു. ഫയൽ സെർവ്വറിൽ നിന്നും ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ, ഫയൽ ടോട്ടൽ സൈസ് 0 MB എന്നു കണക്കാക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫയൽ സെർവ്വറിൽ നിന്നും ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇനിമുതൽ ഒരു മെസേജ് ദൃശ്യമാവുന്നതാണ്.

എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കാം?
• പ്രൈവറ്റ് സെർവ്വറുകളിൽ - FTP യൂസർനെയിം/പാസ്‍വേഡ് ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് സെർവ്വറുകളിൽ സൌണ്ട് ഫയൽ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം, യു.ആർ.എൽ. കോഡ് ജനറേറ്ററിൽ നൽകി, ആ ഫയൽ പ്ലേ ചെയ്യുവാനുള്ള പ്ലെയർ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഈ മാർഗമാണ് അനുയോജ്യം. എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവ്വറുകൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപ(10 MB സ്പേസിന്)യെങ്കിലും മുടക്കേണ്ടിവരും എന്നുമാത്രം. താഴെക്കാണുന്ന പ്ലെയർ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.


ഗൂഗിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് - ഗൂഗിൾ പേജസ് സർവ്വീസ് അവസാനിപ്പിച്ചതിനാലും, പകരമുള്ള ഗൂഗിൾ സൈറ്റ്സ് ഫയലുകൾ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം, പുറത്തുനിന്ന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനാലും; ഗൂഗിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്, ആഡിയോ പ്ലെയർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം. ഗൂഗിൾ ഗ്രൂപ്പ്സിലെത്തി, ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുക. അത് എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണമെന്നത്(Public) പ്രത്യേകമോർക്കുക. ഗ്രുപ്പ് ഹോം പേജിന്റെ വലതുഭാഗത്തായി Files എന്നൊരു ടാബ് കാണാം. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറന്നുവരുന്ന പേജിൽ ഫയൽ അപ്‍‍ലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമായിരിക്കും. അപ്‍ലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതാത് ഫയലിൽ വലത് മൌസ് ബട്ടൺ അമർത്തി ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക. ലിങ്കിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്താതെ കോഡ് ജനറേറ്ററിൽ നൽകി, പ്ലെയർ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലെയറാണ് താഴെക്കാണുന്നത്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗൂഗിൾ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ സൈസ് ലഭ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ കോഡ് ജനറേറ്ററിൽ നൽകുന്ന സൈസാവും പരിഗണിക്കുക. പൂർണ്ണമായും ലോഡ് ചെയ്യാതെ സീക്ക് ബാർ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല.

യാഹൂ ഗ്രൂപ്പ്സ് - ഗൂഗിൾ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ചെയ്തതുപോലെ, ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുക. Web Features എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കണം. (ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവ എനേബിൾ ചെയ്യണമോ എന്നു ചോദിക്കുന്ന ഒരു പേജ് ദൃശ്യമാവുന്നതാണ്.) ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ലിങ്കുകളിൽ Files തിരഞ്ഞെടുത്ത്, തുറന്നുവരുന്ന പേജിൽ വലത്-മുകളിൽ കാണുന്ന Add Files ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൌണ്ട് ഫയൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ്. യാഹൂ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ സൈസ് കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഗൂഗിൾ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച്, യാഹൂ ഗ്രൂപ്പ്സാണ് ആഡിയോ പ്ലെയറിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. യാഹൂ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സൌണ്ട് ഫയൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയറാണ് താഴെ.


കോഡ് ജനറേറ്റർ
• യു.ആർ.എൽ. - ചേർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൌണ്ട് ഫയലിന്റെ പൂർണ്ണമായ യു.ആർ.എൽ. ഇവിടെ നൽകുക. ഉദാ: http://www.yourdomain.com/files/yoursong.mp3
• TITLE - സൌണ്ട് ഫയലിന്റെ പേര് ഇവിടെ ചേർക്കുക.
• ARTIST - ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പേര് ഇവിടെ നൽകാവുന്നതാണ്.
• FILE SIZE - ഫയലിന്റെ വലുപ്പം ഇവിടെ നൽകുക. സംഖ്യകൾ മാത്രം നൽകുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്ലെയറിന് ഫയൽ സൈസ് സെർവ്വറിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നൽകുന്ന വില ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ.
• Display Download Link - സൌണ്ട് ഫയൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്ലെയറിൽ തന്നെ നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ചെക്ക്ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്യുക.

ഇത്രയും നൽകിയശേഷം ‘തുടരുക’ എന്ന ബട്ടണിൽ മൌസമർത്തുക. പ്ലെയറിനായുള്ള കോഡ് തുടർന്ന് ലഭ്യമാവും. SELECT ALL എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തി, കോഡ് പൂർണ്ണമായും സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം, നിങ്ങളുടെ പേജിലേക്ക് കോപ്പി-പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

Description: How to add sound files to your blog? Presenting Audio Player 2, a simple solution to add sound files to your blog. No registration, no user-account required. Just use your Google Account along with Google Pages service. Upload files to Google Pages and then generate your code using the Audio Player Code Generator. Add the player code in your blog post and you are done! Add Sound/Audio/MP3 Files, Audio Player 1, AudioPlayer 1, Odio/MOG/esnips Alternative, Sankethikam, Haree | ഹരീ, Hareesh N. Nampoothiri.
--Wednesday, August 27, 2008

ഫ്ളാഷിലൊരു ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോം - ഭാഗം ഒന്ന്

How to make a Feedback Form in Adobe Flash? Using Flash Movie(SWF) file as front-end and ASP, PHP, CGI scripts as back-end to create an interactive feedback form in Adobe Flash.
ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോമുകള്‍ ഏവര്‍ക്കും പരിചിതമായിരിക്കും. മിക്കവാറും എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും ഈ സൌകര്യം, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാണ്. വെബ് സൈറ്റ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക്, അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും വെബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നു തന്നെ, അതിന്റെ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് അയയ്ക്കുവാനുള്ള സൌകര്യമാണ് ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോമുകള്‍ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് എന്റ്, ബാക്ക് എന്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പടികളിലായാണ് ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോമുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് എന്റായി മുന്‍‌കാലങ്ങളില്‍ HTML ഫോമുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് എന്റായി ഒരു SWF മൂവി എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ബാക്ക്‍എന്റായി PHP, ASP, CGI എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ആദ്യമായി ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോമിന് ആവശ്യമായ ഇന്റര്‍ഫേസ് ഫ്‌ളാഷില്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്റര്‍ഫേസ് ഡിസൈനിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്‍പായി എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് ഉപയോക്താവില്‍ നിന്നും സ്വീകരിക്കുവാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തില്‍, ചില പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആവശ്യാനുസരണം കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുവാന്‍ കഴിയും, അതിനനുസരിച്ച് ഫ്‌ളാഷിലെ ആക്ഷനുകളിലും, PHP സ്ക്രിപ്റ്റിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തണമെന്നു മാത്രം.
  • Name (Variable: user_name) - Name എന്ന ഫീല്‍ഡിലെ ഡാറ്റ user_name എന്ന വേരിയബിളിലാണ് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നര്‍ത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
  • E-mail (user_email)
  • Subject (user_subject)
  • Message (user_message)
ഇത്രയും തീരുമാനിച്ചതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇന്റര്‍ഫേസ് ഡിസൈനിംഗിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരു പുതിയ ഫ്‌ളാഷ് ഫയല്‍ തുറക്കുക. ചേര്‍ക്കേണ്ടുന്ന വെബ് പേജിന്റെ വലുപ്പത്തിന് അനുസൃതമായാണ് ഈ ഫയലിന്റെ വീതിയും, പൊക്കവും തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ 250 x 300 വലുപ്പത്തിലൊരു ഫയലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമെനുവില്‍ File > Publish Settings സെലക്ട് ചെയ്യുക. Formats എന്ന ടാബില്‍ Flash (.swf), HTML (.html), ഈ രണ്ട് ചെക്ക് ബോക്‍സുകളും സെലക്ട് ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് Flash എന്ന ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്ത് Version: എന്ന കോംബോ ബോക്സില്‍ നിന്നും Flash Player 6, ActionScript version: എന്നയിടത്ത് ActionScript 2.0 എന്നതും സെലക്ട് ചെയ്യുക.

Flash Library containing Button, TextArea and TextInput components.ഫോം ഇന്റഫേസ് ഡിസൈനിംഗാണ് അടുത്ത പടി. ടൈം‌ലൈനില്‍; bg, components, texts എന്നീ പേരുകളില്‍ മൂന്ന്‍ ലെയറുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക. പ്രധാനമെനുവില്‍ Window > Components എന്ന പാനല്‍ തുറന്ന്; Button, TextArea, TextInput എന്നീ കമ്പൊണെന്റുകള്‍ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ചേര്‍ക്കുക. ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോമിന് യോജ്യമായ ഒരു ബാക്ക്‍ഗ്രൌണ്ട് ആദ്യമായി ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുക. bg എന്ന ലെയ‌റില്‍ ഒരു ഗ്രാഫിക് സിംബലായി ഇത് നിര്‍മ്മിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രധാന സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന്, ലൈബ്രറിയില്‍ ലഭ്യമായ കമ്പൊണെന്റുകളുടെ വിവിധ ഇന്‍സ്റ്റന്‍സുകള്‍ സ്റ്റേജിലേക്ക് ചേര്‍ക്കുക. Name, E-Mail, Subject എന്നിവയ്ക്ക് TextInput എന്ന കമ്പൊണെന്റും; Message ചേര്‍ക്കുവാനുള്ള സ്ഥലത്തിന് TextArea എന്ന കമ്പൊണെന്റും; മെസേജ് അയയ്ക്കുവാനുള്ള ബട്ടണായി Button എന്ന കമ്പൊണെന്റും ഉപയോഗിക്കുക. കമ്പൊണെന്റുകള്‍ components എന്ന പേരില്‍ ടൈം‌ലൈനില്‍ ലഭ്യമായ ലെയറിലേക്കാണ് ചേര്‍ക്കേണ്ടത്. തൊട്ടു മുകളില്‍ കാണുന്ന texts എന്ന ലെയറില്‍, ഓരോ ബോക്സിന്റേയും പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം നല്‍കാവുന്നതാണ്. ഓരോ കമ്പൊണെന്റിനും ഇന്‍സ്റ്റന്‍സ് നെയിം നല്‍കേണ്ടതുമുണ്ട്.
Variable Name / Variable     / Component / Instance Name
Name          / user_name    / TextInput / box_user_name
E-Mail        / user_email   / TextInput / box_user_email
Subject       / user_subject / TextInput / box_user_subject
Message       / user_message / TextArea  / box_user_message


Feedback Form Interface. ടൈംലൈനില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന text എന്ന ലെയറിലേക്ക് ഒരു Dynamic Text ഫീല്‍ഡ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക. ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫീല്‍ഡിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റന്‍സ് നാമമായി box_status എന്നും നല്‍കുക. ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോമിന്റെ ഇന്റര്‍ഫേസ് ഡിസൈനിംഗ് ഇവിടെ പൂർത്തിയായി. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതിനു സമാനമായ രീതിയിലാവണം സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമായിരിക്കുക. ഭാവനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഫോമിനെ മോടിപിടിപ്പിക്കുകയും, ആനിമേഷനുകൾ ചേർക്കുകയും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ് സൈറ്റിന്റെ ഡിസൈനുമായി ചേർന്നു പോവുന്ന രീതിയിൽ ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോം പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ ആവശ്യമുള്ള ആക്ഷന്‍സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്, PHP സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അടുത്ത പോസ്റ്റിൽ.

(2008 ജൂലൈ ലക്കം ഇന്‍ഫോകൈരളി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ മാഗസീനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.)

Description: How to make a Feedback Form in Adobe Flash? Using Flash Movie(SWF) file as front-end and ASP, PHP, CGI scripts as back-end to create an interactive feedback form in Adobe Flash. Published in InfoKairali Computer Magazine, July Issue, 2008. Article by Hareesh N. Nampoothiri aka Haree | ഹരീ.
--Sunday, August 3, 2008

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിന്‍‌ക്‌ടോയ് (Microsoft SyncToy)


നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ്‍ഡിസ്ക് പ്രവർത്തന രഹിതമായാൽ എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ നഷ്ടം? ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ, ലാപ്ടോപ്പോ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളോടാണ് ഈ ചോദ്യമെങ്കിൽ, ഒരു സംശയവും വേണ്ട അയാളുടെ ഉത്തരം, നഷ്ടം വിലമതിക്കുവാനാവാത്തതാണ് എന്നാവും. ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കോ, പഠന ആവശ്യങ്ങൾക്കോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട. കരണം, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സംഗതി, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ ഡേറ്റയാണ്.

വളരെയധികം മെമ്മറി ലഭ്യമായ ഹാർഡ്‍-ഡിസ്കുകൾ ഇന്ന് അധികവിലയില്ലാതെ ലഭ്യമാണ്. ഇതിനാൽ തന്നെ കൂടുതൽ ഡേറ്റ ഹാർഡ്-ഡിസ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയും മെമ്മറി ശേഷിയുള്ള ഒരു ഹാർഡ്-ഡിസ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നിലച്ചുപോയാലോ? അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടവും സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഡേറ്റ പോലെ ഭീമമാണ്. ഇതിനൊരു പോം‍വഴി കൃത്യമായി ഹാർഡ്-ഡിസ്കിലെ വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരിടത്തുകൂടി സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു സി.ഡി.യിൽ/ഡി.വി.ഡി.യിൽ പകർത്തി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു മാർഗം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും, ഒരു പ്രോജക്ട് തുടങ്ങിയാൽ അവസാനിക്കുവാൻ പല മാസങ്ങൾ എടുത്തെന്നു വരാം. ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ തന്നെ അനവധി ബാക്ക്-അപ്പ് സി.ഡി./ഡി.വി.ഡി.കൾ അതിനാൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇവിടെയാണ് എക്സ്‍റ്റേണൽ ഹാർഡ്-ഡിസ്ക്കുകൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നത്.

80 ജി.ബി. മുതൽ 500 ജി.ബി. വരെയുള്ള എക്സ്‍റ്റേണൽ ഹാർഡ്-ഡിസ്ക്കുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. 2500 മുതൽ 5500 രൂപ വരെയാണ് ഈ ശ്രേണിയിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്-ഡിസ്ക്കുകളുടെ വില. ഇവയിൽ മിക്കവയും യു.എസ്.ബി. 2.0 സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. പ്രത്യേകം പവർ നൽകേണ്ടവയും, അല്ലാത്തവയും ഇവയിലുണ്ട്. യു.എസ്.ബി. പോർട്ടിൽ നിന്നു തന്നെ പവർ ലഭ്യമാക്കുന്ന മോഡലുകൾക്ക് വില അല്പം അധികമാവുമെന്നു മാത്രം. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ഹാർഡ്-ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോജക്ട് ഫയലുകളുടെ ബാക്ക്-അപ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന ഫയലുകൾ മാത്രം പുറമേയുള്ള ഹാർഡ്-ഡിസ്കിൽ പുതുക്കിയാൽ മതിയാവും. എന്നാൽ ഇത് സ്ഥിരമായി ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോൾ, അത് മറ്റൊരു മടുപ്പുളവാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാവും. ഏതൊക്കെ ഫയലുകൾ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു പരിശോധിച്ച്, അവ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ബാക്ക്-അപ് ചെയ്യുക എന്നത് സമയമെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തിയുമാണ്. എന്നാൽ ഇതു ചെയ്യുവാനായി ധാരാളം സോഫ്റ്റ്‍വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. അത്തരത്തിലൊന്നാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന സിൻ‍ക്‌ടോയ് എന്ന സോഫ്റ്റ്‍വെയർ.

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിൻ‍ക്‌ടോയ്
സിൻ‍ക്‌ടോയുടെ രണ്ട് പതിപ്പുകൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്. സിൻ‍ക്‌ടോയ് 1.4, സിൻ‍ക്‌ടോയ് 2.0 ബീറ്റ എന്നിവയാണവ. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഡൌൺലോഡ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഇവ സൌജന്യമായി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിൻഡോസ് എക്സ്.പി, വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ എന്നീ പ്രവർത്തകങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനായാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്‍വെയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ റൺ ചെയ്ത്, മറ്റേതൊരു വിൻഡോസ് സോഫ്‍റ്റ്‍വെയറിനേയും പോലെ ഇതും സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സിൻ‍ക്‌ടോയ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുവാനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഫോൾഡർ പെയർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്. Create New Folder Pair എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനുള്ള ഡയലോഗ് ബോക്സ് ലഭ്യമാക്കാം. തുറന്നുവരുന്ന ജാലകത്തിൽ ഒരു Left Folder-ഉം, ഒരു Right Folder-ഉം ബ്രൌസ് ചെയ്തു നൽകുക. ഇടത് ഫോൾഡറായി നൽകുന്നതാണ് സോഴ്സ്, അഥവാ ബാക്ക്-അപ് ചെയ്യേണ്ട ഫോൾഡർ. നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോൾഡർ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫോൾഡർ ഇങ്ങിനെ ബാക്ക്-അപ് ആവശ്യമായ ഫോൾഡറുകളിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. വലത് ഫോൾഡർ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്, ഇത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്-ഡിസ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ളാഷ് ഡ്രൈവ്, അതുമല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്‍വർക്കിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ആകാവുന്നതാണ്. ഫോൾഡറുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം Next ബട്ടൺ അമർത്തി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെത്തുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതു രീതിയിലാണ് ബാക്ക്-അപ് ഈ ഫോൾഡർ പെയറിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നൽകുക. മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.
Synchronize - ഈ ഓപ്ഷനിൽ സോഴ്സ് ഫോൾഡറിലേയും, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോൾഡറിലേയും ഫയലുകൾ ഇരുഭാഗത്തേക്കും അപ്‍ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഫ്ളാഷ് ഡ്രൈവിൽ ബാക്ക്-അപ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയലുകൾ ഓഫീസിലും, വീട്ടിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു കരുതുക. വീട്ടിൽ നിന്നും ഫയലുകൾ ഫ്ളാഷ് ഡ്രൈവിൽ എടുത്ത് ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നു. അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം, പുതുക്കിയ ഫയലുകൾ ഫ്ളാഷ് ഡ്രൈവിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫ്ളാഷ് ഡ്രൈവിലെ ഫയലുകൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണല്ലോ അപ്‍ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ രീതിയിൽ ഇരുഭാഗത്തേക്കും പുതുക്കിയ ഫയലുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഫയലുകളുടെ പുതുക്കൽ മാത്രമല്ല; ഫയലുകളുടെ പേരുമാറ്റവും(Renaming), ഒഴിവാക്കലുകളും(Deletion) ഈ രീതിയിൽ രണ്ടിടത്തും ആവർത്തിക്കപ്പെടും.
Echo - ഇവിടെ സോഴ്സിൽ(Left Folder) ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ(Right Folder) അപ്‍ഡേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സോഴ്സിൽ പുതുക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് സാരം. ഇടതു ഫോൾഡറിൽ വരുത്തുന്ന ഫയലുകളുടെ പേരുമാറ്റവും, ഒഴിവാക്കലുകളും; വലതു ഫോൾഡറിലും പ്രതിഫലിക്കും.
Contribute - Echo-യിൽ നിന്നും ഏറെയൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല ഈ ഓപ്‍ഷൻ. ഇടതു വശത്ത് ഏതെങ്കിലും ഫയൽ ഒഴിവാക്കിയാൽ അത് വലതു വശത്ത് പ്രതിഫലിക്കില്ല്ല എന്നതാണ് ഏക വ്യത്യാസം.
(സിൻ‍ക്‌ടോയ് 1.4-ൽ മറ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കൂടി ലഭ്യമാണ്. അവ പുതിയ പതിപ്പിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല.)

അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഫോൾഡർ പെയറിന് ഒരു പേരുനൽകുവാൻ ആവശ്യപ്പെടും. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു പേരുനൽകി Finish ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. ഇപ്പോൾ വലതുഭാഗത്ത് All Folder Pairs എന്നതിന്റെ മുകളിലായി ഫോൾഡർ പെയറിനു നൽകിയ പേരിൽ ഒരു ടാബ് ദൃശ്യമാക്കപ്പെടും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ബാക്ക്-അപ് ഫോൾഡർ പെയറിന്റെ ജാലകത്തിൽ എത്താവുന്നതാണ്. Change action എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Synchronize, Echo, Contribute എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Change options എന്ന മറ്റൊരു സാധ്യതയും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഇവിടെ എതൊക്കെ ഫയൽ ബാക്ക്-അപ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം (ഡിഫോൾട്ട്: * എല്ലാ ഫയലുകളും. *.doc എന്നു നൽകിയാൽ വേഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫയലുകൾ മാത്രമാവും ബാക്ക്-അപ് ചെയ്യപ്പെടുക.) എന്നു നൽകുവാനുള്ള സാധ്യത; ഏതൊക്കെ ഫയലുകൾ ഒഴിവാക്കണം (ഉദാ: *.exe എന്നിവിടെ നൽകിയാൽ, ആ EXE ഫയലുകൾ ബാക്ക്-അപ് ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല.) എന്നു നൽകുവാനുള്ള സാധ്യത; റീഡ്-ഒൺലി ഫയലുകൾ, ഹിഡൻ ഫയലുകൾ, സിസ്റ്റം ഫയലുകൾ എന്നിവ പ്രത്യേകം ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള സാധ്യത; എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. സോഴ്സായി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോൾഡറിൽ വിവിധ സബ്‍-ഫോൾഡറുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയിൽ ചിലതുമാത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ Select subfolders എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുറന്നുവരുന്ന ജാലകത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളവ മാത്രമായി സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ലഭ്യമായ മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ:
Active for run all: ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ All Folder Pairs എന്ന ടാബിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന Run All എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ, ഈ ഫോൾഡർ പെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇത് പ്രത്യേകമായി റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ.
Save overwritten files in the Recycle Bin: ഫയലുകൾ പഴയതിനു മുകളിൽ പുതിയത് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, പഴയ ഫയൽ റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക.
Check file contents: ഫയൽ നെയിം, മോഡിഫൈ ഡേറ്റ്, ഫയൽ സൈസ് എന്നിവയെക്കൂടാതെ അവയ്ക്കുള്ളിലെ വിവരങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിച്ച്, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ബാക്ക്-അപ് ചെയ്യുവാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമെന്നതും പ്രത്യേകമോർക്കുക.

ബാക്ക്-അപ് റൺ ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് ഏതൊക്കെ ഫയലുകളിൽ/ഫോൾഡറുകളിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്നറിയുവാൻ Preview എന്ന ബട്ടണിൽ മൌസമർത്തുക. തുറന്നുവരുന്ന പ്രിവ്യൂ ജാലകത്തിലും അപ്ഡേറ്റ് ആക്ഷനുകൾ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യമുള്ളവ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം Run അമർത്തി ബാക്ക്-അപ് പൂർത്തിയാക്കുക. എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്-ഡിസ്ക്കുകളും പൂർണ്ണമായ സുരക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക. നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഒരു സി.ഡി.യിലേക്കോ/ഡി.വി.ഡിയിലേക്കോ ഫയലുകൾ പകർത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും.

(2008 സെപ്റ്റംബർ ലക്കം ഇന്‍ഫോകൈരളി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ മാഗസീനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.)

Description: SyncToy is a free PowerToy designed by Microsoft that provides an easy to use graphical user interface that can automate synchronizing files and folders. SyncToy can manage multiple sets of folders at the same time; it can combine files from two folders in one case, and mimic renames and deletes in another. SyncToy can keep track of renames to files and will make sure those changes get carried over to the synchronized folder. (Source: Wikipedia:[http://en.wikipedia.org/wiki/SyncToy]). This article explains the use of the application and briefly explains how to use the software. The article is in Malayalam. Posted by Hareesh N. Nampoothiri aka Haree | ഹരീ.
--


 
Sankethikam - Technology Blog. Tutorials on Adobe Photoshop, Adobe Flash, Digital Photography and other general technical articles.
Original theme by Douglas Bowman | Theme customized by newnmedia | Lightbox v2.0 by Lokesh Dhakar | Recent Comments Widget by Blogger Templates
Recommended Browsers: Mozilla Firefox / Google Chrome